Hobbyer med huskyen

Når du begynner å holde husky, må du være klar over at dette fort kan bli mer enn bare et kjæledyr. For mange blir det en nesten altoppslukende hobby. Årsaken er blant annet at huskyene er morsomme, sosiale, lojale og snille. Men for mange er det også det høye aktivitetsnivået til hundene, sammen med deres instinkt for samarbeid og samspill, som gjør dem til venner for livet.

Noe av det som er mest spesielt med huskyen er at den i langt større grad enn andre hunder er et flokkdyr. Den er helt avhengig av å ha andre hunder eller mennesker rundt seg til nesten en hver tid, og trives på ingen måte alene. Derfor ender mange huskyeiere opp med å kjøpe inn enda en husky eller to for å holde den første med lag. Derifra er ikke veien lang til et hundespann, som ofte kan være på åtte, ti, eller tolv hunder. Da begynner det å bli så store krav til tid, oppmerksomhet, og energi som må brukes på hundene at det er uklart om man snakker om en hobby eller nærmest en hel eller deltidsjobb. Men for svært mange huskyeiere er det verdt nettopp fordi hundene er så lojale og alltid gir alt for eieren sin.

Det er selvfølgelig ikke alle som synes hundekjøring er det helt store, spesielt ikke om vinteren med ekstreme temperaturer, vind og snøfokk. Men det finnes også mange andre hobbyer der man kan inkludere huskyene. Noen raser og linjer er godt egnet til utstillingshunder, for eksempel, som involverer litt mindre utholdenhet og hardførhet men kanskje like så mye stress for både hund og eier. I tillegg er det populært å bruke huskyene til for eksempel trening og konkurranser i agility. Det som er viktig er at hundene får uttrykk for sine grunnleggende instinkter gjennom aktiviteten.