Dressur av huskyen din

Huskyer er arbeidshunder og flokkdyr. De er kjent for å arbeide hardt og være gode lagspillere. For å få samspillet mellom hundene og med deg til å fungere best mulig, må du innta posisjonen som alfahann i flokken. Dermed har hundene en pålitelig lederskikkelse å forholde seg til. Det er derfor svært viktig at hunden din med en gang skjønner at det er du som kontrollerer hjemmet ditt og området rundt, og at du også kontrollerer hundene. Når hunden skjønner at du er sjefen og den som stiller med mat og trygghet, vil han bli rolig og mottakelig for dressur og trening. Bruk tidlig tid på dette slik at du slipper å bli frustrert senere i prosessen.

Å ta med hunden din på dressurskole for å lære lydighet allerede som valp er en meget god idé. Da vil han lære sammen med andre valper og få terpet på de grunnleggende kommandoene. Senere kan den grunnleggende dressuren danne grunnlag for mer avansert trening i lydighet, og hjelpe eieren å utvikle sin posisjon som alfa i forhold til hunnen. Noen ganger kan lydighetstrening også være fordelaktig for en eldre husky som har lagt til seg dårlige vaner.

Å være konsekvent er kanskje det aller mest grunnleggende prinsippet i all dressur. Dersom du er tvetydig og skiftende i din respons til hunden, vil den utvilsomt bli forvirret, ulykkelig, og utvikle dårlig atferd og holdninger. Her er det viktig at du også får med de andre i huset på å følge opp de reglene du har satt for hunden. For eksempel bør du lære hunden at han alltid skal sitte før han går over veien. Dette er en god opptrening i lydighet og hjelper hunden å forholde seg til faste rammer. Husk at du alltid skal være sjefen i forholdet, dette er ikke et demokrati.

.